Rekrutacja do projektu

Cel i efekty planowane do osiągnięcia

Celem projektu pn. “Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” jest wykorzystanie badania wraków statków z dna Bałtyku i historii znajdującego się tam dziedzictwa jako podwalin nawiązania współpracy pomiędzy sferą naukową, a sferą społeczno-gospodarczą.
Obszarem działania projektu będzie 8 województw Polski:
 • kujawsko-pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • podlaskiego,
 • mazowieckiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • podkarpackiego,
 • małopolskiego;
Zakłada się, że z każdego z 8 województw Polski weźmie udział średnio 50 szkół.
Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
 1. Zbadanie dotychczas nieeksplorowanych 6 wraków statków z dna Bałtyku.
 2. Stworzenie dokumentacji historycznej badanych 6 wraków statków.
 3. Stworzenie materiałów edukacyjnych wykorzystujących najnowsze rozwiązania technologiczne (w oparciu o zbadane w ramach projektu wraki statków).
 4. Stworzenie platformy wiedzy o dziedzictwie historycznym znajdującym się na dnie Bałtyku w oparciu o zbadane wraki statków.
 5. Przeprowadzenie szkolenia z poruszania się po platformie wiedzy o historii znajdującej się na dnie morza Bałtyckiego i korzystania z dostępnych tam materiałów przez przedstawicieli 400 szkół zrekrutowanych do realizacji projektu.
 6. Przeprowadzenie konkursu historycznego z wiedzy o dziedzictwie historycznym znajdującym się na dnie Bałtyku wśród uczniów z 400 szkół średnich biorących udział w projekcie i wyłonienie 8 zwycięzców (z każdego z 8 województw po 1 zwycięzcy).
 7. Odbycie warsztatów z uznanym grafikiem/programistą w zakresie tworzenia gier albo odbycie wizyty w firmie zajmującej się tworzeniem gier albo zrealizowanie nurkowania połączonego z oglądaniem wraku statku przez 8 finalistów konkursu historycznego.

Zatem, w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów konieczne będzie nawiązanie przez Humaneo współpracy z liczną grupą szkół średnich z 8 województw z Polski (min. 400 podmiotów), a także podmiotami świadczącymi usługi na rzecz projektu – m.in. czarteru łodzi stalowej, sprzedaży sprzętu czy odbycia wizyty w firmie zajmującej się tworzeniem gier przez finalistę/ów konkursu historycznego.

Projekt będzie zgodny i wywrze pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż podczas jego realizacji stosowane będą następujące zasady:
 1. Energooszczędność – np. wyłączanie urządzeń nieużywanych, niepozostawianie ich w trybie stand-by, itp.
 2. Druk dwustronny na ekologicznym papierze, drukowanie w kolorze gdy jest to niezbędne, jako domyślne ustawienie drukowania w szarościach.
 3. Odpowiednia segregacja odpadów – np. wyrzucanie zużytego papieru do pojemników na makulaturę, itp.
 4. Świadome używanie klimatyzacji i otwieranie okien (zamiast używania klimatyzacji), gdy pozwoli to na utrzymanie właściwej temperatury.

Cele szczegółowe

Niniejszy projekt będzie realizował następujące cele szczegółowe:
 1. Propagowanie wiedzy o historii polskiego morza wśród młodzieży i osób dorosłych w oparciu o odkryte wraki statku.
 2. Przeprowadzenie badań 6 wraków statków przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 3. Wykorzystanie technologii dotychczas niestosowanej (HYPERVSN lub równoważnej) do stworzenia – na podstawie przeprowadzonych badań – materiałów edukacyjnych w formacie 3D.
 4. Uruchomienie ogólnodostępnej platformy wiedzy o historii znajdującej się na dnie morza Bałtyckiego na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu.
 5. Nabycie umiejętności poruszania się po platformie i korzystania z opracowanych materiałów przez przedstawicieli 400 szkół zrekrutowanych do realizacji projektu.
 6. Umożliwienie uczniom 400 szkół średnich z terytorium Polski sprawdzenie poziomu wiedzy na temat zatopionych na Bałtyku wraków statków podczas przeprowadzanego konkursu historycznego.

Kontakt

Za działania rekrutacyjne odpowiedzialny jest Pan Łukasz Grajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SECRA Łukasz Grajewski z siedzibą przy ul. Barskiej 8 lok. 9, 33-300 Nowy Sącz
W związku z powyższym w sprawach związanych z przystąpieniem do uczestnictwa w projekcie prosimy o kontakt:

SECRA Łukasz Grajewski

lub wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy

Zapraszamy również do kontaktu z Realizatorem projektu – Stowarzyszeniem Humaneo:

Formularz Kontaktowy

Zapisz się do projektu

Skip to content