Etap I - szkolny
Konkursu historycznego

Informacje

Zgodnie z regulaminem konkursu przebieg Konkursu historycznego: Etap I - szkolny przedstawia się w następujących krokach:

  1. Szkoła zobowiązana jest do zorganizowania i przeprowadzenia etapu I konkursu max. w terminie 2 tygodni od daty zakończenia udziału w szkoleniu przez osoby/osobę oddelegowane/ą przez szkołę.
  2. Oddelegowani przez szkołę przedstawiciele/nauczyciele zobowiązani są do sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem etapu I konkursu.
  3. Realizator projektu przygotowuje i udostępnia test wiedzy do realizacji Etapu I – szkolnego.
  4. Laureaci konkursu Etapu I – szkolnego zobowiązani są do zapisania się do udziału w konkursie Etapu II – wojewódzkiego, korzystając ze strony:

Test wiedzy

Mając na względzie wygodę i niezawodność przeglądania udostępnionej przez nas opowieści, zaleca się jej otwarcie na urządzeniach typu:

  • Komputer stacjonarny
  • Laptop

Inne urządzenia o mniejszych przekątnych ekranu mogą utrudniać komfortowe przemieszczanie się pomiędzy opracowanymi treściami.

W celu uzyskania klucza odpowiedzi do przedstawionego testu wiedzy lub ewentualnych dodatkowych pytań koniecznych do wyłonienia laureata (reprezentanta szkoły w etapie wojewódzkim), należy się skontaktować:

Skip to content