Konkurs historyczny nt.
dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku

O Konkursie

Konkurs historyczny jest organizowany w ramach projektu pn. „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” dofinasowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa".

Do udziału w konkursie historycznym nt. dziedzictwa historycznego na dnie Bałtyku w szczególności nt. sześciu wraków statków dostępnych na platformie wiedzy zapraszamy uczniów szkół średnich z ośmiu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Konkurs historyczny jest formą popularyzacji i promocji wiedzy o dziejach Bałtyku jako polskiego „okna na świat” oraz płaszczyzny komunikacji między ludźmi, narodami i państwami oraz płaszczyzny wymiany towarów, usług i idei.

Konkurs historyczny ma na celu:

 • propagowanie wiedzy o historii polskiego morza;
 • uświadamianie bogactwa, także edukacyjnego oraz podmorskiego dziedzictwa uwidacznianego przez wraki statków różnego rodzaju;
 • wykorzystanie badań wraków statków prowadzonych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
 • umożliwienie uczestnikom sprawdzenie poziomu własnej wiedzy i umiejętności związanych z tematyką podwodnego dziedzictwa historyczno-kulturowego;
 • motywowanie do podejmowania własnych działań w celu zdobywania i pogłębiania wiedzy o dziejach Bałtyku oraz ludzi z nim związanych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – szkolny: odbywa się w Szkole zgłaszającej uczestnika Konkursu w formie stacjonarnej;
 • Etap II – wojewódzki: odbywa się w Szkole zgłaszającej uczestnika Konkursu w formie online.

Laureaci konkursu historycznego (1 zwycięzca x 8 województw) mają możliwość wyboru jednej nagrody z trzech opcji wymienionych poniżej:

 • odbycie warsztatów z uznanym grafikiem/programistą w zakresie tworzenia gier;
 • odbycie wizyty w firmie zajmującej się tworzeniem gier;
 • zrealizowanie nurkowania połączonego z oglądaniem wraku statku.*

* dostępne w przypadku posiadania przez laureata konkursu uprawnień do nurkowania na głębokości powyżej 30 metrów

Zgłoszenia do konkursu dokonywane są przez szkoły biorące udział w projekcie pn. „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”.

Regulamin

Mając na względzie wygodę i niezawodność przeglądania udostępnionej przez nas opowieści, zaleca się jej otwarcie na urządzeniach typu:

 • Komputer stacjonarny
 • Laptop

Inne urządzenia o mniejszych przekątnych ekranu mogą utrudniać komfortowe przemieszczanie się pomiędzy opracowanymi treściami.

Przejdź do konkursu

Wejdź i pobierz przygotowany test wiedzy, który będzie podstawą konkursu etapu I (szkolnego) realizowanego w ramach projektu pn. „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”

Dostępny dla laureatów konkursu etapu I (szkolnego) zrealizowanego w ramach projektu pn. „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”
Skip to content