Formularz rejestracyjny szkoły średniej

Jesteś Uczestnikiem Projektu?
Platforma wiedzy opracowana w ramach projektu pt. „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”, dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”

Nr projektu: NdS/536608/2022/2022
Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Skip to content